Tööstusalade arendamine on oluline osa regionaalpoliitikast

Geomedia logo

Postimehes ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel "Tööstusalad väärivad hoolt”. Tegemist on OÜ Geomedia poolt 2018. aasta lõpus Rahandusministeeriumi tellimusel valminud uuringu „Tööstusalade analüüs“ tutvustusega. Uuringu üheks peaülesandeks oli ettepanekute tegemine väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkonda tööstusalade laiendamise ning uute tööstus- ja ettevõtlusalade loomise vajaduse ja võimaluste kohta. Uuriti 79 tööstusala. Alates 2007. aastast on tööstusalade tarvis investeerimistoetusi antud üle 52 mln euro. Toetust on saanud ühtekokku 70 projekti ja prognoositud on nende kaasabil üle 2000 töökoha lisandumist. Vajalik on jätkata nende alade edasiarendamise ja turundamisega. Soovitav on tööstusalade arendamise toetusmeetmete taotlemine muuta paindlikumaks, arvestada projektitaotluste hindamisel nende seost klastrite kujundamisega, innovatsiooniga, ettevõtete koha parandamisega väärtusahelates ning ekspordivõimekuse suurendamisega. Kaaluda võiks taotlejapoolse projekti omafinantseerimise määra sõltuvusse seadmist maakonna tööstuse arengueelduste tasemest. Tööstusalade turundamise ja nende võimalustest teavitamise soodustamiseks moodustada üleriigilise ulatusega ja ühtsete kirjeldusstandarditega tööstusalade andmebaas, mis on kasutatavnii ettevõtjatele, ettevõtlus- ja investorkonsultantidele kui tööstusalade arendajatele. Tööstusaladel on oluline roll regionaalpoliitikas. Vt. https://meieeesti.postimees.ee/6500013/rivo-noorkoiv-toostusalade-arendamine-on-oluline-osa-regionaalpoliitikast?_ga=2.265157711.1314291137.1545571654-1170159024.1507228890

Veel uudiseid