Tööstusalade arendamine

Geomedia logo

OÜ Geomedia poolt valmis Rahandusministeeriumi tellimusel tööstusalasid käsitlev analüüs, mille läbiviimise eesmärgiks oli käsitleda Eesti maakondade (v.a Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad) arengueeldusi ning piiranguid tööstuse vaatenurgast lähtuvalt. Eesti on läbimas tööstuse osatähtsuse kahanemist majanduses. Võrreldes teiste EL riikidega on Eesti tööstustööhõive veel suhteliselt kõrge (töötlevas tööstuses 19%, EL keskmine 14% aastal 2017). Tööstusalad jagati järgmiselt: väljakujunenud toimivad tööstusalad, pruuntööstusalad (/brownfield/), ettevalmistatud/täituvad rohetööstusalad /(greenfield)/ ja pruuntööstusalad rohetööstusala elementidega. Analüüsist lähtuvalt tehti ettepanekud olulisemate tööstusalade laiendamise, kitsaskohtade kõrvaldamise ning uute tööstus- ja ettevõtlusalade loomise vajaduste ja võimaluste kohta maakondade lõikes. Samuti tehti soovitused tööstusalade toetusmeetme arendamiseks.

https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/uuring-arendama-peab-eelkoige-olemasolevaid-toostusalasid

Veel uudiseid