Töötukassa ja KOV koostöö

Geomedia logo

Eesti Töötukassa koostöös kohalike omavalitsustega arutas töötusega seotud teemasid Türil toimunud seminaril 27. novembril 2013. Ettekannete ja arutelude keskmes olid lahendused, et kuidas paremini abistada noori ja pikaajalisi töötuid ning kuidas töötukassa ja kohalikud omavalitsused ühiselt saavad aidata kaasa töökohtade loomisele ja tööhõive suurendamisele kohtadel. Oluliseks peeti Eesti Töötukassa ja kohalike omavalitsuste partnerluse süvendamist. Senine praktika koostööst on julgustav ning vajab süvendamist. Inimesed on leidnud tööd ja kasvanud on nende toimetulek. Päeva modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Veel uudiseid