Tõrva vald- uus omavalitsusüksus

Geomedia logo

Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna volikogud allkirjastasid 21.juunil 2016 vabatahtliku ühinemise lepingu. Ühinemise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt 600 ruutkilomeetrine omavalitsus nimega Tõrva vald, kus elab ligikaudu 6500 elanikku. Uue omavalitsuse keskuseks saab Tõrva linn. OÜ Geomedia konsultandi ja Tõrva piirkonna omavalitsuste ühinemisprotsessi nõustaja Rivo Noorkõivu sõnul on Tõrva linn, Helme, Põdrala ja Hummuli vallad esimesed omavalitsused Eestis, mille vahel on sõlmitud ühinemisleping pärast haldusreformi seaduse vastuvõtmist. „Tegemist on märgilise tähtsusega otsusega kogu Eestile ning tänane otsus on hea näide erinevate osapoolte tulemustele orienteeritud koostööst.“

Vt.: http://valgamaalane.postimees.ee/3740611/torva-piirkonna-neli-omavalitsustsolmisiduhinemislepingu?_ga=1.162906100.979949297.1454860632

http://uudised.err.ee/v/eesti/e931bf0b-67c7-4bdf-b825-dc78cc4089dd/helme-hummuli-ja-podrala-vallad-uhinevad-torva-linnaga

http://torva.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/b2JrpqCnmSQg/content/id/12488415?redirect=http%3A%2F%2Ftorva.kovtp.ee

http://valga.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated//asset_publisher/G70B2oGLBKsW/content/id/12596012?redirect=http%3A%2F%2Fvalga.maavalitsus.ee

Veel uudiseid