Tõrva valla arengukava koostamine

Geomedia logo

Tõrva Vallavalitsuse ja partneritega koostöös viib Geomedia läbi Tõrva valla arengukava koostamist. Töö raames on viidud läbi seminare ja kohtumisi, mille käigus otsiti vastuseid Tõrva valla tuleviku kujundamiseks. Olulisteks teemadeks on valla identiteedil põhineva unikaalse konkurentsieelise võimestamine, kohalikul kogukonnal põhineva arendustegevuse kandepinna laiendamine, töökohtade loomiseks eelduste parandamine, sh mahevalla kontseptsiooni mõtestamine. Mõistagi ei jää arendustegevuse fookusest välja elukeskkonna parendamine, et luua elanikele võimalusi paremaks heaoluks ja noorte tagasirändeks. Tõrva valla külastuse sihtkohana on arendustegevuse fookuses Tõrva kui suvituslinna turundamine ja laiemalt valla kui loodusSPA terviklik käsitlus. Innovatsioone pakub Eesti-Läti piiriala, hariduses muutuva õpikäsitluse elluviimine ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aktiivne kasutamine, seda nii kohaliku arengupotentsiaali kasvatamisel kui avalike teenuste osutamisel uute lähenemiste kasutuselevõtul.

Veel uudiseid