Trendide ruumilise mõju analüüs. Üleriigilise planeeringu alusuuring.

Geomedia logo

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Tartu Ülikooli RAKE uuringumeeskonnas, kelle ülesandeks oli analüüsida rahvusvaheliste ja riigisiseste trendide mõjusid Eesti ruumiarengule ja ruumikasutusele, tuvastada olulisemad riigisisesed ruumimuutusi, sh maakasutuse arenguga seotud otsustuskohad ning pakkuda välja lähtekohti ja suuniseid uuele üleriigilisele planeeringule.

Vaata: https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/ruumiline-planeerimine/uleriigiline-planeering

Veel uudiseid