Ühinemisarutelu Tõrvas

Geomedia logo

2015. aasta märtsis tegi Helme vald naaberomavalitsusele ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks, millele Tõrva linn, Hummuli vald ja Põdrala vald andsid positiivse vastuse. Pärast seda on läbirääkimised sujunud heas tempos: toimunud on mitmeid omavalitsusjuhtide kohtumisi, moodustatud on läbirääkimiste töörühmad, koostatud piirkonna rahvastiku ja sotsiaal-majandusliku olukorra analüüsid ning alustatud ühinemislepingu koostamist. Sihiks on seatud allkirjastada ühinemisleping mais 2016. Ühinemisläbirääkijate konsultandi Rivo Noorkõivu sõnul tuleb kohalike omavalitsuste vabatahtlikku ühinemist võtta kui vahendit, mis võimaldab piirkonna elanikele paremat elukvaliteeti, oludes kus elanikkond väheneb ja vananeb. Reform peab näitama, et mida inimesed sellest võidavad ja kuidas uus juhtimismudel kogukonna soovitud eesmärkide saavutamist toetab. Nii ühinemishirmude mahavõtmiseks kui uue omavalitsuse sujuvaks loomiseks on vajalikud teadmistepõhised ja kaalutletud otsused uue omavalitsuse toimemudeli kohta. Ühinemisläbirääkimiste juhtrühma poolt välja pakutud lahendid peavad läbima elanikega ja teiste asjast huvitatutega sisulised arutelud, et saada kokkulepetele võimalikult laiapõhjaline toetus. Kõiki nimetatud teemasid arutati viimasel juhtrühma koosolekul 17. septembril 2015.

Veel uudiseid