Ühinemiskogemuste konverents

Geomedia logo

Märjamaal toimus 20. oktoobril Rahandusministeeriumi poolt korraldatud konverents, mille teema keskendus ühinemise senistele kogemustele ja sellega seotud õppetundide arutelule ning nendest õppimisele kavandatava omavalitsusreformi läbiviimisel. Ettekannetega esinesid omavalitsusüksuste ametnikud ja erinevate organisatsioonide esindajad, kes analüüsisid konkreetseid ühinemisjuhtumeid ja nende tagajärjel tekkinud muutusi kohaliku elu korraldamisel. Samuti viidi läbi rühmatöid ja arutleti ühinemisega seotud muutuste läbiviimise eri aspekte. Ettekandega esines ka Geomedia konsultant, kes peatus ühinemisläbirääkimiste kommunikatsiooni korraldamisel ja eri osapoolte kaasamise tähtsusel. Esineja tõi praktilisi näiteid ühinemispraktikatest. Kokku osales sündmusel ligi 100 kohaliku omavalitsuse juhti, ministeeriumite ja teisete organisatsioonide esindajat.

Veel uudiseid