Ühinemisläbirääkimised lõpusirgel

Geomedia logo

Helme, Hummuli, Põdrala vallad ja Tõrva linn on jõudnud kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimistega lõpusirgele. Alates 21. aprillist kuni 12. maini 2016 on kõigil huvilistel võimalik tutvuda ühinemislepingu projektiga ja esitada ettepanekuid, arvamusi, kommentaare ja vastuväiteid ühinemislepingu projekti kohta. Samuti on kõigil soovijatel võimalik osaleda ühinemise teemalistel arutelukohtumistel, mis toimuvad nimetatud omavalitsusüksuste eri paigus ja nendel esinevad kõigi ühinevate omavalitsuste juhid.

23. aprillil toimus Tõrva kinomajas visioonikonverents, mis oli avalöök ühinemiste avalikele aruteludele ja kõneldi piirkonna tulevikust. Videotervituse tegi riigihalduse minister Arto Aas. Ettekannetega esinesid Väino Tõemets (Rahandusministeeriumi regionaalosakonna juhataja, endine Helme vallavanem ja Tõrva linnapea), Mikk Lõhmus (Lääne-Nigula vallavanem), Ando Kiviberg (Viljandi linnapea), Indrek Palu (OÜ Mulgikrõpsud juhatuse liige), Indrek Valner (Taagepera külaseltsi juhatuse liige), Maido Ruusmann (Tõrva linnapea). Konverentsi modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes on ühtlasi antud piirkonna ühinemisläbirääkimiste nõustaja.

Vt ühinemislehte: http://helme.ee/userfiles/uhinemise_ettevalmistamine/yhinemisleht.pdf Materjalid: http://www.helme.ee/uhinemine/

Veel uudiseid