Ühinemist käsitlev koolitus

Geomedia logo

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan viivad 22. märtsil 2017 läbi koolituse “Ühinemise ettevalmistamine kohalikes omavalitsustes”. Koolituse eesmärk on aidata kaasa omavalitsuste ühinemiste edukale ettevalmistamisele enne kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi oktoobris 2017. Koolituspäeva jooksul käsitletakse kohalike omavalitsuste ühinemisega seotud olulisemaid teemasid, nende läbitöötamise töövahendeid ja tuuakse praktilisi näiteid. Arutlusele tulevad ühinemisleping ja ühinemiskokkulepe, sisuvaldkonnad – põhimäärus ja sümboolika, teenuste osutamine, juhtimisstruktuur ja personalipoliitika, tuleviku kavandamine ja eelarvega seonduv, regionaalne koostöö ning tööde läbiviimise korraldus. Koolitus on ennekõike praktiline ja mõeldud omavalitsuste esindajatele ning omavalitsuste tulevikku kujundavatele partneritele (ministeeriumid, maavalitsused, omavalitsusliidud, maakondlikud arenduskeskused).

Huvi korral võta ühendust tel. 5-132414 või rivo@geomedia.ee.

Veel uudiseid