Ühtekuuluvuspoliitika instrument URBACT

Geomedia logo

5. detsembril toimus URBACT infopäev, mille korraldajateks olid URBACT sekretariaat Pariisis ja EV Siseministeerium. Kokkusaamist modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. URBACT Euroopa Territoriaalse Koostöö programm toimib juba aastast 2002 ja edendab integreeritud linnaarengut Euroopa Liidu liikmesriikides, Norras ja Sveitsis. Tegemist on Ühtekuuluvuspoliitika instrumendiga, mis panustab linnade arengusse, aidates kaasa linnade suuremale võimekusele arengut suunata ja töötada välja häid arenduslahendusi. URBACT on atraktiivne koostööplatvorm kõigile neile, kes tahavad oma linna arendamisel saavutada paremaid tulemusi, õppida teiste linnade praktikatest ning omada teadmist linnapoliitikatest.

Vt: http://www.urbact.eu

Veel uudiseid