Ülevaateartikkel haldusreformist

Geomedia logo

Statistikaameti kvartalikirjas 3/2017 ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu ja Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse ühisartikkel „Haldusreform: ülevaade toimunust ja esimesed järeldused“. Taasiseseisvunud Eestis on kohaliku halduse valdkonnas tegemist süsteemse ümberkorraldusega pärast 25 aastast arutelu. Kohalike omavalitsuste volikogude korraliste valimistulemuste kinnitamise järgselt oktoobris 2017 on linnade ja valdade pilt senisest oluliselt muutunud. Aeg näitab, kuivõrd omavalitsused suudavad uues olukorras kasvatada oma võimekust ning peatada aastaid toimunud juhtimise tsentraliseerimise ja tasakaalustada piirkondade arengulõhet. Artikkel koondab ülevaate reformi käigust. Tõdetakse, et Eesti omavalitsussüsteemi probleemid on palju sügavamad kui pelgalt omavalitsuste piiride muutmine, avalike teenuste efektiivsuse ja juhtimisalase võimekuse saavutamine. Vaja on edasiminekut mitmekihilise valitsemise mudeli kujunemises tervikuna, mille käigus vajavad ümberkorraldamist avaliku halduse funktsioonid, ülesannete jaotus ja rahastamine nii kohalikul, regionaalsel kui ka keskvõimu tasandil. Vt artiklit: https://www.stat.ee/valjaanne-2017_eesti-statistika-kvartalikiri-3-17

Veel uudiseid