Uue valitsemise mudeli koostamine Pärnumaal

Geomedia logo

Geomedia võitis riigihanke „Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse reorganiseerimise vajaduse analüüs ja tegevuskava koostamine“. Töö keskmes on maakondlik koostööorganisatsioonide töö ümberkorraldamine selliselt, et tagada Pärnumaa terviklik, tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng haldus- ja riigireformi järgselt. Analüüsitakse Pärnu maavalitsuse funktsioonide liikumise lahendeid regionaalsele kohalike omavalitsuste koostöö tasemele ja koostööorganisatsiooni võimalikku uut mudelit, et tagada kokkulepitud funktsioonide tõhus täitmine, mis lähtub asjakohaste organisatsioonide poolt pakutavate avalike teenuste osutamise erinevate stsenaariumite analüüsi tulemustest. Eesmärk on kujundada haldus- ja riigireformi käigus uus valitsemise mudel, mis võtaks arvesse ülesannete jaotuse ja koostöö erinevate tasandite (kohalik omavalitsus, maakond, regioon, riik) vahel.

Veel uudiseid