Uuendati Viimsi valla arengukava

Geomedia logo
Viimsi vallavalitsuse ja Geomedia koostöös uuendati Viimsi valla arengukava. Dokumendis on kesksel kohal taotlus tasakaalustada valla areng ja siduda investeeringute vajadus vallaeelarve võimalustega. Arendustegevuse eesmärgid ja ülesanded aastateks 2010-2014 on seotud vallavalitsuse eestvedamisel laiapõhjalise arengukoostööga. Arengukavas on eraldi peatükk, mis käsitleb vallaeelarve strateegiat. Valla finantsplaan on koostatud aastateks 2010-2014 ja näeb ette, et perioodi lõpuks on Viimsi valla võlakohustuste maht viidud koos­kõlla seadusega lubatud piirmääraga 60% eelarve puhastulude mahust.

Veel uudiseid