Uurimistöö esitlus Berliini teaduskollokviumil

Geomedia logo

16. detsembril 2016 osales Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof sotsiaalteaduse kollokviumil Humboldti Ülikoolis Berliinis. Pealkirja all „Re-inventing Setomaa. The Challenges of Fighting Rural Stigmatization“ kuulati ettekannet tema uurimustöö tulemustest. Setomaa näitel arutas ettekandja ruumilise kuvandi mõju Eesti maakohtade arengule. Ettekandele järgnes elav debatt kuvandi rolli üle ning kas ja kuidas on võimalik kuvandit kohapeal mõjutada. Rohkem infot saab siit: https://www.sowi.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/osteuropa http://www.regpol2.eu/

Veel uudiseid