Uurimistöö esitlus Mulgimaa Arenduskojas

Geomedia logo

30. novembril 2016 toimus Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek Valma külas Viljandi vallas. Üldkoosolekul arutati jooksvaid projekte kui ka tulevikku suunatud arengustrateegiaid ajaloolise Mulgimaa piirkonnas. Lisaks kuulati üldkoosolekul Geomedia doktorandi Bianka Plüschke-Altofi ettekannet, milles ta esitas oma uurimistöö tulemusi, mis viidi läbi Marie Curie Projekti RegPol2 raames. Pealkirja all „Kohakuvandi mõju regionaal arengule“ arutas ettekandja ruumilise kuvandi ja diskursuste rolli Eesti maakohtade arengus. Ettekandele järgnes elav debatt selle üle, mis oleksid kuvandi-põhise strateegia võimalused Mulgimaa jaoks.

Vt. http://www.mulgimaa.ee/mak/teated/mtu-mulgimaa-arenduskoja-uldkoosolek-toimub-30-novembril-2016/ http://www.regpol2.eu

Veel uudiseid