Valdade läbirääkimine ühinemiseks

Geomedia logo

Geomedia nõustab Kose valla ja Kõue valla läbirääkimisi võimalikuks ühinemiseks. Tänaseks on esimene viiest arutelust koosnenud osapoolte läbirääkimiste voor lõppenud. Komisjonide töö vahearuannet arutatakse mõlema omavalitsusüksuse volikogudes ja tulemuste põhjal langetatakse otsused edasiste tegevuste osas. Volikogude seisukohad esitatakse 2012. aasta juuni teises pooles.

Veel uudiseid