Valga valla arengukava koostamine

Geomedia logo

Geomedia koos Valga Vallavalitsuse ja huvitatud partneritega koostab omavalitsuse arengukava. Läbi on viidud mitmeid kohtumisi, arutelusid ja avalikkuselt ideedekorje Valga valla lahendamist vajavate kitsaskohtade ja tulevikuvaadete kohta. Koostamisel on valla profiil ja valla arengumudel. Töö käigus otsitakse lahendusi kuidas arendada valla unikaalset positsiooni Eesti-Läti piirialal ja pöörata ääremaastumise kuvandit. Maakonnakeskuse Valga-Valka kohta saab kindlalt öelda, et teist nii huvitavat multikultuurset linna Eestis ei olegi, sest kaksiklinna läbib riigipiir- võimalus, et üks jalg on Eestis ja teine juba Lätis. Samas on valla maalises osas võimalused nautida loodust ja rahu, saada osa väärtustest, mis maailmas aina defitsiitsemaks muutuvad. Elukeskkonna kestlikkus, paremad töö- ja sissetulekute võimalused, avatus, hoolivus, kogukonna sidusus ning tõhusad avalikud teenused on osa Valga valla elanike kindlustundest paremaks tulevikuks. 

Vaata lähemalt:

http://www.valga.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/arengukava-ideekorje-valga-on-loomiseks-loodud-vald?redirect=http%3A%2F%2Fwww.valga.ee%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NdxUP2aDtxzz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_

https://lounapostimees.postimees.ee/4498117/valgalased-ootavad-nii-teede-korrastamist-kui-kolemajade-lammutamist

Veel uudiseid