Valmis Eesti Inimarengu Aruanne 2009

Geomedia logo

Eesti Koostöö Kogu initsiatiivil ilmus Eesti Inimarengu Aruanne 2009, mis pühendab seekord olulist tähelepanu Eesti ühiskonna ja elukeskkonna kvaliteedile. Kollektiivses ettevõtmises osalesid Geomediast Veiko Sepp ja Rivo Noorkõiv. Väljaande kolmandas peatükis „Regionaalne areng ja elukeskkond” on analüütik Veiko Sepp võtnud luubi alla Eesti sotsiaal-majandusliku arengu piirkondlikud erinevused. Ühtlasi antakse ülevaade riikliku regionaalpoliitika põhijoontest. Vt lähemalt:http://www.kogu.ee/public/eia2009/EIA2009redis.pdf

Veel uudiseid