Valmis Eesti sotsiaalse infrastruktuuri teemaline töö

Geomedia logo

Geomedia koostas Siseministeeriumi tellimusel töö „Eesti kantide rahvastik ning sotsiaalse infrastruktuuri teenused. Maakondade sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringutega seonduv analüüs ja ettepanekud üleriigilisse planeeringusse Eesti 2030+“. Analüüsiti rahvastiku alaseid muutusi ja haridusteenuste (lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium (vastava kooliastme olemasolu), kutsekool, huvikool), KOV halduse (linnavalitsus, vallavalitsus või teeninduspunkt), tervishoiu- ja sotsiaalteenuste (perearst, apteek, päevakeskused), vaba aja teenuste (rahvamaja või kultuurimaja, noortekeskus, raamatukogu), kaubanduse ja raha (postkontor, kauplus, ATM) teenuste olemasolu.

Veel uudiseid