Valmis kolme Võrumaa kohaliku omavalitsuse ühinemise analüüside koondraport

Geomedia logo

Valminud on kolme Võrumaa kohaliku omavalitsuse – Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla - ühinemise analüüside koondraport. Ligi aasta kestnud projekti tegevuste käigus koostati nimetatud omavalitsuste võrdlev uuring, milles esitatakse muutuste kolm stsenaariumi: a) omavalitsusüksuste ühinemine; b) omavalitsusüksuste iseseisvana jätkamine ja c) omavalitsusüksuste vahelise koostöö süvendamine. Samuti viidi läbi nimetatud kohalike omavalitsuste elanike arvamusküsitlus.

Veel uudiseid