Valmis Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ja Eesti omavalitsuste koostöökogemuse uuring

Geomedia logo

Valminud on Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ning Eesti omavalitsuste koostöökogemuste uuringu lõpparuanne. Aruandes esitatakse ühistranspordi, veemajanduse, jäätmemajanduse, ruumiplaneerimise ja kergliikluse võrdlevad käsitlused avalike ülesannete jaotusest, valitsemise ja haldamise organisatoorsest struktuurist, koostöövormidest, kehtivatest ja rakendatavatest teenuskvaliteedi nõuetest, hinnakujundusest ja teenuste finantseerimise põhimõtetest. Samuti antakse soovitused koostöö, teenusekvaliteedi ja finantskorralduse parandamiseks Tallinna pealinnaregioonis tuginedes Põhjamaade kogemustele.

Veel uudiseid