Valmis Lääne-Virumaa probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise tegevuskava

Geomedia logo
Geomedia koostas Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise tegevuskava. Pakutakse lahendeid viie teenuse – ühistransport, esmatarbekaubad ja ravimimüük, postiteenus, turvalisuse teenus, huviharidus ja -tegevus -  kättesaadavuse parandamiseks

Veel uudiseid