Valmis LEADER meetme rakendamise teemaline analüüs

Geomedia logo
Põllumajandusministeeriumi tellimusel valmis Geomedia analüüs Leader tegevusgruppide meetmetest „Kohalike tegevusgruppide strateegiate põhine visioon Eesti maaelu arengust. LEADER meetme rakendamine kohalike tegevusgruppide poolt (2009-2011 I kvartal)“. Uuringus näidatakse, kuivõrd erinevalt või sarnaselt tegevusgrupid Leader meedet rakendavad, milline on rakendamise territoriaalne iseloom (sh seoses ääremaaliste piirkondadega), kuivõrd kooskõlaline ja tulemuslik tegevusgruppide tegevus seni on olnud ning millised tegurid seda mõjutavad. Töös sisaldub ka 4 valla juhtumianalüüs. Geomedia poolset tööde läbiviimist juhtis analüütik Veiko Sepp.

Veel uudiseid