Valmis Maaelu arengu aruanne 2011

Geomedia logo
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi eestvedamisel valmis Maaelu arengu aruanne 2011, mille töös osales ka Geomedia. Aruande 3. peatüki  "Linnaliste keskuste tähtsus Eesti maapiirkondadele: töö- ja õpialased seosed" koostas Geomedia analüütik Veiko Sepp. Autor tutvustas analüüsi tulemusi 8. novembril 2011 Tartus toimunud Maaelufoorumil. Vt aruannet: http://www.emu.ee/userfiles/Maaelu_arengu_aruanne_2011.pdf

Veel uudiseid