Valmis Põhja-Tallinna arengukava

Geomedia logo
Põhja-Tallinna Valitsuse ja Geomedia koostöös koostati Põhja-Tallinna arengukava. Töö käigus ajakohastati linnaosa olukorra analüüs, sõnastati soovitud tulevikupilt ja arengusuunad. Linnaosa tulevikupildist, arengusuundadest ning Tallinna linna arengu peaeesmärkidest lähtuvalt püstitati Põhja-Tallinna arendustegevuse eesmärgid ja koostati tegevuskava aastateks 2011-2015. Arengukava koostamise raames toimus 1. märtsil 2011 konverents „Põhja-Tallinn: targalt tulevikku“, kus jagasid kogemusi ka Kotka ja Kroonlinna omavalitsuste esindajad ning toimus arutelu Põhja-Tallinna arengutest. Vaata ka: http://www.tallinn.ee/est/pohja_tallinn/Pohja-Tallinna-Arengukava-2011-2015 http://www.tallinn.ee/est/g1543s55169 http://www.tallinn.ee/est/g1543s54190

Veel uudiseid