Valmis Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla finantsanalüüs

Geomedia logo
Valminud on kahe Jõgevamaa kohaliku omavalitsuse – Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla - ühinemise mõjude hindamise finantsanalüüs. Piiratud ressursid avalike ülesannete täitmiseks ja kasvav konkurents avaliku sektori ressursside osas seavad kohalike omavalitsuste ette väljakutseid elanike avalike teenustega kindlustamisel ja kohaliku arengu eest seismisel. Selleks, et otsustada, kas jätkata iseseisvate kohalike omavalitsuste üksustena või viia läbi ühinemine, on antud uuringus analüüsitud Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemisega kaasneda võivaid finantsaspekte. Uuringu tellijaks on Põltsamaa Vallavalitsus ja Geomedia poolt juhtis selle täitmist Karin-Liis Haljaste.

Veel uudiseid