Valmis Rae valla haridusvõrgu arengukava

Geomedia logo
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja Geomedia eestvedamisel valmis Rae valla haridusvõrgu arengukava 2010-2020. Töös antakse suunised valla haridusasutuste võrgu ajakohastamiseks ning esitatakse lahendid alus-, üld- ja huvihariduse edendamiseks ning noorsootöö ja täiskasvanuhariduse kandepinna laiendamiseks.

Veel uudiseid