Valmis Tallinna linna rahvastikuprognoos aastani 2030

Geomedia logo
4. novembril 2011 esitles Geomedia valminud Tallinna linna rahvastikuprognoosi aastani 2030. Selle peamiseks eesmärgiks on analüüsida Tallinna rahvastikuarengut aastatel 2011–2030 linnaosade kaupa. Tulevast rahvaarvu ja rahvastiku koosseisu mõjutavad kaks olulist tegurit: prognoosi hetkeks kujunenud rahvastiku vanuskoosseis ja see, mis juhtub sündimuse, suremuse ja rändega prognoosiperioodil. Rahvastikuprognoos sisaldab baas-, sisserände- ja eeslinnastumisstsenaariumi. Töö tellijaks on Tallinna Linnakantselei. Projektijuht: PhD Tiit Tammaru. Vt ka: http://www.e24.ee/680710/tallinlaste-arvu-vahenemine-mojutab-ka-kinnisvarahindu/ http://www.tallinn.ee/est/g2677s61093

Veel uudiseid