Valmis Vormsi valla arengukava

Geomedia logo
Geomedia andis üle Vormsi valla arengukava, mille koostamine toimus koostöös saarerahvaga. Töö käigus viidi läbi neli avalikku seminari. Arutati Vormsi olevikku ja tulevikku, püstitati eesmärgid ja ülesanded arendustegevuse läbiviimiseks aastatel 2011-2015. Ühtlasi koostati ka Vormsi valla eelarve prognoos ja seostati see valla investeeringute vajadustega. Töö analüütilises osas käsitletakse Vormsi olukorda võrdlevalt teiste Eesti väikesaartega.

Veel uudiseid