VASAB partnerite arutelu

Geomedia logo

VASAB Läänemeremaade ruumilise arengu partnerite kokkusaamine toimus 12. detsembril 2013 Helsingis. Ettekannete ja arutelude keskmes olid teemad, mis seotud sünergia saavutamisega, et luua sidus Läänemere riikide koostöö läbi eri partnerite. Samuti arutati VASAB võimalikke tegevusi, et tõhustada Läänemere riikide planeeringuvaldkonda koordineerivate ministrite koostööd, mis algas 1992. aastal. Geomedia osales töös projekti TeMo tulemuste estlusega, mille käigus loodi Läänemere riikide võrdlusandmete analüüsi ja esitluskeskkond.

Veel uudiseid