Veebileht Kodupilt

Geomedia logo

Praxise ja Geomedia koostöös valmis interaktiive veebileht www.kodupilt.ee. Kodupilt on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi oma koduomavalitsuse – kas valla või linna – majandusliku olukorra ja pakutavate teenuste kohta. Andmeid on võimalik kuvada ka maakondlikus lõikes. Koostajate eesmärk on näidata teavet hariduse, hoolekande, keskkonna, kogukonna ja raha valdkondades. Andmed on pärit erinevatest avalikest andmekogudest, mida haldavad rahandusministeerium, statistikaamet, pensioniregister, Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS, Konkurentsiamet, Vabariigi valimiskomisjon, Vee-ettevõtete Liit, Põllumajandusministeerium, Kodukant jt. Vaata: http://uudised.err.ee/index.php?06277786

Veel uudiseid