Viimsi haridusvaldkonna analüüs

Geomedia logo

Geomedia töötajad koostasid Viimsi valla haridusvaldkonna analüüsi, mis hõlmas alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse ning nende võimalike tulevike trendid lähtuvalt lasteaia-, põhikooli- ja gümnaasiumiealiste vanusgruppide dünaamikast. Analüüs viidi läbi haridusasutuste kaupa. Rahvastikuregistri andmetel elas Viimsi vallas 2016. aasta alguses 18428 elanikku ja vald kuulub Tallinna linnapiirkonda. Lisaks vallas asuvatele haridusasutustele on oluline arvestada õpirännet üle kohaliku omavalitsuse administratiivpiiri ning leida osapoolte koostöös parimad lahendused õppijatele kvaliteetse ja kättesaadava hariduse omandamiseks elukestva õppe paradigmas. Töö on sisendiks valla pikaajalise hariduse arengukava koostamiseks.

Veel uudiseid