Viimsi vald koostab uut arengukava

Geomedia logo

Viimsi vallavalitsuse ja Geomedia koostöös uuendatakse Viimsi valla arengukava. Töö eesmärk on kehtiv arengukava muuta kompaktsemaks, erinevaid valdkondi integreerivaks ja luua dokumenti analüütiline seire osa. Valla olukorra valdkondlikust analüüsist selekteeritakse põhiteksti olulisem ja sidustatakse arengukava senisest enam valla finantsjuhtimisega, mille osaks on valla pikaajaline eelarvestrateegia. Kokkuvõttes, suurendatakse arengukava tähtsust strateegilise juhtimise vahendina ning seotakse kavandatud investeeringud valla rahalise võimekusega. Ühtlasi on dokument osa Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamisest perioodiks 2015-2020.

Veel uudiseid