Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2022

Geomedia logo

Viimsi vallavolikogu võttis oma istungil 19. septembril 2017 vastu Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022. Selle sammuga varasemad kaks dokumenti uuendati üheks. Tekib nähtav seos valla strateegiliste eesmärkide ja selleks saavutamiseks vajaminevate ressursse vahel. Arengukava protsessi vedas Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes ühtlasi on ka dokumendi kokkupanija. Valla arendamise teekaart koos ressursiplaaniga annab võimaluse luua sihikindlalt Viimsi valla elanikele paremat tulevikku. Vt. Viimsi Teataja: Viimsi vaatab sihikindlalt tulevikku- plaan aastani 2022. http://www.viimsivald.ee/public/2017_Viimsi_Teataja/VT_29.09.17_NETTI.pdf

Veel uudiseid