Viimsi valla arengukava

Geomedia logo

Geomedia uuendab koostöös Viimsi vallavalitsusega valla arengukava. Arengukava uuendamisel peetakse silmas pikaajalise teadmistepõhise ja eesmärgistatud protsessi jätkamist ning vallavolikogu ja -valitsuse soovi viia arengukava kooskõlla sise- ja väliskeskkonnas toimunud muutustega ning valla rahaliste võimalustega püstitatud eesmärkide elluviimisel.

Veel uudiseid