Viimsi valla rahvastikuprognoos

Geomedia logo

Geomedia koostab Viimsi valla rahvastikuprognoosi. Töö eesmärgiks on analüüsida elanike arvu ja vanuselise koosseisu muutuseid ja prognoosida valla elanike arvu ja vanuselist koosseisu aastani 2035. Rahvastiku prognoosi koostamisel kasutatakse stsenaariumimeetodit, mille põhjal koostatakse sisendnäitajad võimalikeks muutusteks  ja viiakse läbi tulevikku vaatavad arvutused.

Veel uudiseid