Viimsi valla sotsiaalareng

Geomedia logo

Geomedia koostab Viimsi valla sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja rahvatervise arengukava. Selle töö käigus viiakse läbi ankeetküsitlusi ja fookusgrupp sihtrühmadega.

Arengukavas seatakse sotsiaalvaldkonna arengu pikaajaline perspektiiv ja koostatakse lähiaastate tegevuskava püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Veel uudiseid