Viljandi linna- ja vallajuhid arutasid haldustulevikku

Geomedia logo

18.09.2014 kogunesid Viljandi linna ja Viljandi valla juhid, volikogude, komisjonide ja fraktsioonide esimehed, et arutada koostöös võimalikke tulevikke. Siseministeerium pakkus selle aasta kevadel kohalikele omavalitsustele ühinemisteemadel ekspertide konsultatsioone ning Viljandi linn koos Viljandi vallaga otsustas antud pakkumise vastu võtta. Teoks sai esimene arutelu. Koosolekut viis läbi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Tegemist ei olnud poliitilise sündmusega, vaid keskenduti kahe omavalitsusüksuse koostöösoovide kaardistamisele ja lahenduste pakkumisele nende elluviimiseks. Lepiti kokku teemades, millega minnakse süvitsi edasi. Toimunud konstruktiivne dialoog on märk sellest, et koostöö alal soovitakse uut kvaliteeti. Kas arutelude tulemusena jõutakse ühinemiseni, seda näitab aeg. Koos tõdeti, et haldusvõimekuse suurendamiseks, mis loob Viljandimaa elanikele paremat elukeskkonda, on vajalik muutusi kohalike omavalitsuste koostöö korralduses ka maakonna tasandil. Vt. http://www.sakala.ajaleht.ee/2926049/linna-ja-vallajuhid-arutasid-tulevikuplaane

Veel uudiseid