Viljandi linna ja Viljandi valla finantsanalüüs

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste üksuste ühinemise kaalumisel on muude oluliste aspektide juures keskmes ka omavalitsusüksuse finantsmajandusega seotu. Käesoleval juhul keskenduti kahele küsimusele: Kas ühinemisega on võimalik saavutada parem omavalitsuse poolt pakutavate teenuste kättesaadavus/kvaliteet piirkonna elanikele? Kas ühinemisega paraneb ühinenud omavalitsusüksuse investeerimisvõimekus? Analüüs põhineb Viljandi linna eelarvestrateegia 2013 – 2020 ja Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 andmetel. Lisaks kasutati töö kokkupanemisel nimetatud kohalike omavalitsuste arengukavasid ja Rahandusministeeriumi andmebaasi.

Veel uudiseid