Visioon uuest omavalitsusüksusest Valgamaal

Geomedia logo

21. oktoobril 2016 toimus visioonikonverents Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse teatrisaalis. Korraldajad seadsid eesmärgiks omavalitsuste ühinemise ühtsustunde väljanäitamise, reformiga seotud hirmude mahavõtmise ning tulevikuvaate üle arutlemise Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja Õru valla ühinemisel. Konverentsil esines ka Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kelle ettekanne „Valga valla võimalused tulevikus“ keskendus haldusreformi taustsüsteemi ja moodustuva valla uute võimaluste arutelule. Kvaliteetne elukeskkond, majanduskasv ja tööhõive, demokraatlikud otsustusprotsessid ja kogukondade kaasatus ning kohaturunduses eristumine - Valga Eesti lõunavärav – loovad head eeldused uue omavalitsusüksuse konkurentsivõimeks. Vt täpsemalt: http://valgamaalane.postimees.ee/3881195/valgas-raagiti-tana-haldusreformist

Veel uudiseid