Visioonikonverents: Elva vald – sihid ja sammud 2025

Geomedia logo

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise avalikkuse kaasamise ühe keskse sündmusena toimub 4. mail 2018 Elva Kultuurikeskuses valla arengupäev. Temaatilistes töötubades saavad konverentsil osalejad võimaluse anda oma sisendeid valla tuleviku kujundamisse. Ettekannetega esinevad Veiko Berendsen, Rivo Noorkõiv, Juhani Püttsepp, Liia Hänni, Kariina Laas ja Mihkel Kübar. Arengukava koostamise käigus on käivitatud ulatuslik ideede kogumine. Töötab arengukava koostamise juhtrühm ja teemarühmad: haridus, noorsootöö ja sport; kultuur- ja kogukonnad; planeerimine ja heakord; vallamajandus (taristu, heakord, keskkond, elamufond) ning ettevõtlus- ja turism. Kaasatud on volikogu. Toimunud on kaks seminari Elva Matkakeskuses. Ideekorjed ja kohtumistel huvirühmadega, sh viiakse läbi piirkondlikud rahvakoosolekud, kaardistatakse omavalitsuse probleeme ja otsitakse neile lahendusi. Oma mõtteid Elva valla tuleviku kohta on saanud öelda ka lapsed lasteaedades ja koolides. Kõik kogutud ettepanekud on tehtud avalikkusele kättesaadavaks ja neid kasutatakse arengukava koostamise järgmistes etappides. Samuti on alustatud analüüsidega, millest keskne on Elva valla rahvastiku prognoos.

Vt. http://elvaelu.ee/2018/05/07/muljeid-elva-valla-visioonikonverentsilt/

Veel uudiseid