Visioonikonverents Võrus

Geomedia logo

14. märtsil 2017 toimus Võru kultuurimajas Kannel Võru linna visoonikonverents “Annami tsõõrilõ vunki mano!”. Konverentsil toimusid plenaarettekanded ja töötoad. Geomedia konsultant modereeris töötuba: Kuidas puhuda Võru vanalinna muinsuskaitsealale elu sisse? Võru linna muinsuskaitseala koosneb Tamula järve ja Koreli oja vahel paiknevast ajaloolisest linnatuumikust, mis on rajatud 1785. aasta generaalplaani järgi. Keskenduti lahenduste otsimisele kahel teemal: a) Millist rolli kannaks Võru vanalinn linna visioonis? b) Mida tuleks teha, et Võru vanalinn oleks miljööväärtuslik polüfunktsionaalne elamise, töötamise ja vaba aja veetmise paik? Arutelu tulemused on sisendiks koostatavale Võru linna uuele arengukavale.

Veel uudiseid