Visiooniseminar Ida-Virumaal

Geomedia logo

19. märtsil 2021 toimus Ida-Virumaa visiooniseminar. Ettekande "Ida-Virumaa tulevikupilt: kiirendus sirgel või pööre kurvi?“ esitas OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Järgnes arutelu teemarühmades, mille eesmärgiks oli kehtivas Ida-Viru maakonna arengustrateegias sõnastatud visiooni täpsustamine. Koguti ettepanekuid ja arutati Ida-Virumaa eri stsenaariumite plusse ja miinuseid.

Veel uudiseid