VOL koostab strateegiat

Geomedia logo

Viljandimaa Omavalitsuste Liit (VOL) koostab oma organisatsiooni strateegiat aastani 2017. Nimetatud tööga seoses viis Geomedia 11. juunil 2012 Viljandimaa omavalitsusüksuste juhtidele läbi strateegia alase seminari. Keskenduti oma liikmete huvide elluviimise läbirääkimistele, VOLi tulevikupildi loomisele, eesmärkide seadmisele ja nende tarvis VOLi toimimise tõhusamaks muutmisele.

Veel uudiseid