Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 2023-2030

Geomedia logo

OÜ Geomedia nõustas Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 2023-2030 koostamist ja viis läbi piirkonna sotsiaalmajandusliku analüüsi. Lähtuvalt tulemustest ja tegevuspiirkonna visioonist püstitati eesmärgid ja tegevussuunad arendustegevuse läbiviimiseks. Soov, et Võrtsjärve kalanduspiirkond on tugeva kalanduskogukonnaga, mainekas ja keskkonnasõbralik elamis- ja külastuskoht, kus toimib veealade mitmekesine ja keskkonnasäästlik majandamine, pakutakse tervislikke kalatooteid ja aastaringselt positiivseid elamusi.

Veel uudiseid