Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Tartu, Põlva ja Valga tervisemeeskondade õppepäev

15.-16. aprillil 2010 toimus Tartu, Põlva ja Valga maakondade tervisemeeskondade õppepäev. Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu ettekanne keskendus maakondlike ja kohalike omavalitsuste terviseprofiilide koostamise jätkutegevustele ning paikkondliku tervisedenduse suutlikkuse tõstmisele. Arutati terviseprofiilide kohta riigi arenguliste dokumentide süsteemis ja maakondlike tervisenõukogude rolli Lõuna-Eesti elanike tervisedenduses.
Geomedia logo

Toimus koolitus Võru linna, Võru ja Sõmerpalu valla ametnikele

Projekti „Uuringute koostamine piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks” raames toimus 12. märtsil 2010 Geomedia koolitus Võru linna, Võru ja Sõmerpalu valdade omavalitsuste volikogude liikmetele ja ametnikele. Käsitleti kohaliku omavalitsuste võimekust, avalike teenuste osutamist ja haldusalast koostööd. Samuti analüüsiti kohalike omavalitsuste seniseid ühinemisi ja liitmist. Juhtumipõhiselt analüüsiti Antsla valla ja linna ühinemist ning kohalike omavalitsuste...
Geomedia logo

Geomedia esitles pealinnaregioonide uuringut

10. märtsil 2010 esitles Geomedia uuringut Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ning Eesti omavalitsuste koostöökogemustest. Põhiettekande tegi Geomedia analüütik Veiko Sepp, millele järgnes arutelu spetsialistidega.
Geomedia logo

Salme Nõmmikule pühendatud konverents

3.-5. märts 2010 toimus Tartu Ülikooli  geograafia osakonna korraldusel professor Salme Nõmmiku (03.03.1910-21.09.1988) sajandale sünniaastapäevale pühendatud konverents”Sotsiaalmajanduslikud ruumsüsteemid ja territoriaalne haldus”. Geomedia analüütik Veiko Sepp esines ettekandega „Haldus-territoriaalse reformi mõttekusest Eestis ja kasust inimestele“ ja konsultant Rivo Noorkõiv juhtis arutelu „Haldusuuenduse kogemus ja soovitused”.  
Geomedia logo

Geomedia konsulteerib “Tartu 2030” ülevaatamist

Tartu Linnavalitsuse partnerina konsulteerib Geomedia strateegia„Tartu 2030” ülevaatamist. Dokument on kinnitatud Tartu Linnavolikogus 2006. aastal. Tegemist on tsüklilise toiminguga, mida tehakse nelja aasta möödudes. Tööde käigus viiakse läbi viis teemarühmade seminari ja laiapõhjaline ühisseminar, mille tulemusena hinnatakse „Tartu 2030” kehtivate strateegiliste eesmärkide ja tegevussuundade asjakohasust. Protsessi on kaasatud poliitikud, valdkondade asjatundjad...
Geomedia logo

Toimus seminar Jõgevamaal

Jõgevamaa arengustrateegia koostamise käigus viis Geomedia 02. märtsil 2010 läbi avaliku seminari, millel keskenduti Jõgeva maakonna arengulistele valikutele ja seda mõjutavatele tingimustele. Vastuseid otsiti ka Jõgevamaa positsioneerimisele Eesti arengu kontekstis. Vt. ka ajaleht Vooremaahttp://www.vooremaa.ee/
Geomedia logo

Toimus koolitus Läänemaa arendajatele

 26. veebruaril 2010 viis Geomedia läbi koolituse Läänemaa arendajatele. Koolitus toimus projekti "Läänemaa neli strateegiapäeva" raames. Koostöös Lääne Maavalitsuse ja teiste maakonna arengupartneritega arutleti ka Läänemaa oleviku ja võimaliku tuleviku üle.
Geomedia logo

Arutelu Maamajanduse Infokeskuses

29. jaanuaril 2010 arutlesid Jänedal Maamajanduse Infokeskuses Geomedia töötajad Ülo Randaru ja Rivo Noorkõiv Leadertegevusgruppide esindajatega käsiraamatu „Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames" sisu. Mõttevahetuses keskenduti võtmeküsimustele, mida tegevusgruppidel on otstarbekas oma strateegia elluviimisel jälgida.
Geomedia logo

HOL infokogumik

Geomedia koostas Tallinna pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmise uuringuprojekti raames infokogumiku.Teabekogu täiendatakse Geomedia poolt jooksvalt laekuva informatsiooniga, mis hõlmab uuringuid, koosolekuid ja seminare käsitletavas valdkonnas. Interaktiivse infokogumikuga on võimalik tutvuda Harjumaa Omavalitsuste Liidu veebiaadressil –http://www.hol.ee/pealinnaregioon/.
Geomedia logo

Lõimumisalane seminar Sindis

Maaleht kajastas Geomedia lõimumisalast seminari Sindis, mille eesmärk on selgitada riikliku arengukava “Eesti lõimumiskava 2008-2013″ meetmete delegeerimise võimalusi kohaliku omavalitsuse tasandil. Kokku viiakse läbi kohtumised 31 kohaliku omavalitsusega. Vaata lisaks- http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=8054.