Eesti kantide rahvastik ning sotsiaalse infrastruktuuri teenused. Maakondade sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringutega seonduv analüüs ja ettepanekud üleriigilisse planeeringusse Eesti 2030+

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi