Ettevõtluse mõjud ja võimalused valglinnastumise piirkondades Harku, Saue, Saku ja Kiili valla geograafilisel territooriumil. Strateegiliste lähtekohtade väljatöötamine. Lõpparuanne

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi