Ida-Virumaa linnaregioonide valmisolek vene õppekeelega üldhariduskoolide gümnaasiumiastme üleminekuks eesti-keelsele aineõppele. Eesti haridussüsteemi, Ida-Virumaa linnaregioonide kohaliku omavalitsuse üksuste ning munitsipaalkoolide olukorra ja kavandatud poliitikate analüütilised kirjeldused

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi